Marebeta ma Wagio wa Rebo 3
  Click here for ENGLISH VERSION      Hihinya haha NDŨNYŨ ũgure TN


Mũtaratara
Mũciĩ
Ndũnyũ ya TN
Ũhoro wa Mũrebeti
Marebeta
Njaranda
Ndaũri
Ũrĩa maroiga
Rũga
Twandĩkĩre


GĨTHOMO

Gĩthomo nĩ kĩa ũ gĩkuga atĩ
Mboga no ĩrĩa ya bataraitha
Atĩ mũtu no wa gĩthĩi
Na mũtitũ no wa nyamũ
Nguga atĩrĩ
Ũũma nĩ wethwo
Kĩĩruru kĩa mũtitũ gĩtuĩke rũthingo
Huho itũkinyĩrie ndeto
Nyoni cia rĩerainĩ itũkũithie nyĩmbo
Tũgĩe riri mĩrĩ itũ nĩ bũthi wa mboga
Citendaga mũrĩmĩri kana cumbĩ
Githomo kia ma tũnyite
Ũũma ũtũũre

2004 Wagio Wabera Rebo

GoogleGwakwo: Mũgaa 21, 2001;     Kwerũhio: Muoria Nyoni 20, 2006;     © 2001-2007 Gatua wa Mbũgwa